Globalna temperatura raste

780

sunce_na_snijeguGlobalna temperatura raste za 3 °C

Gotovo 10.000 klimatskih simulacija izvršeno je s pomoću kompjutora volontera širom svijeta. Istraživači žele ispitati širi spektar mogućih situacija u budućnosti, što će pomoći u razumijevanju nepoznanica o klimatskim sustavima. Znanstvenici smatraju da i u slučaju umjerenog scenarija o emisijama štetnih plinova treba računati na rast temperature do tri stupnja do 2050. godine. 

Prognoze su izvedene na osnovi modela koji su točno reproducirali izmjerene temperaturne promjene u posljednjih 50 godina. Ovakve studije pomažu u pripremama za efekte klimatskih promjena, poput gradnje brana koje štite kopno od povišenja morske razine ili prelaska na uzgoj biljaka koje bolje podnose višu tempertauru ili sušu. piše