Rad umirovljenika

16

Samostalne djelatnosti i drugi dohodak

Korisnicima mirovine (osim korisnika obiteljske mirovine – djeci koja su na redovitom školovanju) koji su upisani u registar poreznih obveznika po osnovi obavljanja:

  • domaće radinosti i sporednog zanimanja
  • djelatnosti poljoprivrede i šumarstva te
  • ostale samostalne djelatnosti

za vrijeme obavljanja tih djelatnosti  ne obustavlja se isplata mirovine.

Ističemo, da se navedeno odnosi samo na samostalne djelatnosti upisane u registar poreznih obveznika u Poreznoj upravi, ali ne i na umirovljenike koji obavljaju djelatnost obrta, trgovca pojedinca i djelatnost slobodnog zanimanja (npr. odvjetnik, liječnik i drugi) i koji su, da bi obavljali tu djelatnost, odnosno zanimanje, upisani u odgovarajući registar (obrtni registar, sudski registar itd.). Jednako  se to odnosi i na članove uprave, izvršne direktore te likvidatore trgovačkih društava i upravitelje zadruga upisane u sudski registar. Za te umirovljenike postoji obveza na mirovinsko osiguranje te stječu svojstvo osiguranika, a isplata mirovine im se obustavlja i miruje.

Korisnicima mirovine koji ostvaruju drugi dohodak, odnosno obavljaju drugu djelatnost (npr. primici prema ugovoru o djelu, primici za rad u skupštinama i nadzornim odborima, sudskog tumača, konzultanta i slično) isplata mirovina se ne obustavlja. izvor

Samostalne djelatnosti i drugi dohodak | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje