Najkasnije na dan 15. svibnja 2024.

24

Korisnici s inozemnim mirovina, kojima ukupno mjesečno mirovinsko primanje ne prelazi iznos od 880 eura, a koji će mirovinu ostvariti do 29. veljače 2024.g. te su zatečeni u isplati za mjesec veljaču 2024.g. najkasnije na dan 15. svibnja 2024.g. obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje do 31. svibnja 2024.g. dostaviti dokaz o neto iznosu mirovine za mjesec veljaču 2024.g. ili Izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu.

Na web stranici HZMO-a biti će dostupne Tiskanice za dostavu podataka o visini inozemne mirovine. piše M.Č.

Tiskanice | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje