Psalam 61

904

 

Samo u Bogu počiva tiho duša moja; od njega mi dolazi spasenje;

On je jedini hridina moja i spasenje moje, branik moj, da se ne poljuljam nikada.

Samo u Bogu počiva tiho duša moja; jer mi od njega dolazi nada………

Ne oslanjajte se na nasilje! Ne stavljajte praznu nadu na otimačinu!

Kad raste imetak, neka za njega ne prione srce!…………..