Uzdržavanje starih roditelja

816

Indijski parlament, pokušavajući zaštititi starije osobe, kojih je u Indiji sve više, proglasio je zakon koji za napuštanje i zanemarivanje roditelja predviđa kaznu zatvora do tri mjeseca.
Zakon o uzdržavanju roditelja i starijih građana, osobama starijim od 60 godina koje se ne mogu same uzdržavati daje pravo da sudski zatraže mjesečnu alimentaciju od djece i nasljednika. Protiv ovih presuda žalba nije dozvoljena.