Zamrznut rast mirovina

765

Danom 1. siječnja 2011. godine na snagu je stupio Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine, prema kojem će za gotovo 1,2 milijuna umirovljenika biti zamrznut rast mirovina u ovoj godini. Zakon je objavljen u Narodnim novinama broj 139/10.

ZAKON O ODGODI USKLAĐIVANJA MIROVINA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2011. GODINE

Članak 1.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine ne primjenjuju se odredbe članka 81. stavka 2. i 3. i članka 86. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04., 92/05., 43/07., 79/07., 35/08., 40/10. i 121/10.).

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011.

Klasa: 140-01/10-01/03

Zagreb, 23. studenoga 2010.

HRVATSKI SABOR

 

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.