Važno za buduće umirovljenike

1133

Važno za buduće umirovljenike

Od početka 2021. godine u Republici Hrvatskoj djeluje još jedno mirovinsko osiguravajuće društvo (HRMOD).

Mirovinska osiguravajuća društva su važna u fazi isplate mirovina, ona isplaćuju obvezne mirovine iz drugog stupa i dobrovoljne mirovine iz trećeg stupa, a regulator je HANFA.

Osnivač HRMOD-a je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a osnovan je primarno s ciljem da se aktivnim osiguranicima ponudi mogućnost izbora u trenutku ostvarivanja prava na mirovinu iz drugog stupa.

Veći broj sudionika na tržištu utjecat će na razvoj kvalitetnije ponude mirovinskih programa, smanjenje naknada, unaprjeđenje procesa i – na kraju – pružanje bolje usluge u cijelosti, osobito jer se u godinama koje dolaze očekuje sve veći broj građana koji imaju štednju u drugom mirovinskom stupu.

Razlika između mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava ogleda se u tome što su mirovinski fondovi važni u fazi štednje, a mirovinska osiguravajuća društva u fazi isplate. Sredstva za mirovinu štedimo u obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Mirovinska osiguravajuća društva bave se isplatom obveznih mirovina iz II. stupa i dobrovoljnih iz III. stupa i izravnih jednokratnih uplata.

Fondovi mogu isplaćivati samo mirovine iz III. stupa i to privremeni oblik, a MOD-ovi za isplatu mirovina iz III. stupa nude i privremene i doživotne oblike mirovina.

Kod isplate III. stupa preko MOD-a, iznos mirovine je Ugovorom zajamčen i ne može biti niži, dok kod fondova ovisi o vrijednosti tržišnih udjela i isplata je ograničena na ušteđene iznose do 100.000 kuna.

Za sve one koji ne znaju u kojem su obveznom mirovinskom fondu, tu informaciju mogu saznati putem REGOSA (Središnjeg registra osiguranika), kao i iznos trenutno ušteđenih sredstava, odnosno stanje računa.

Kako ugovoriti mirovinu iz II. i/ili III. stupa sa HRMOD-om?

Koraci na putu do mirovine – drugi stup:

 • Nakon predanog Zahtjeva za ostvarivanje prava na mirovinu u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, korisnik od REGOS-a zaprima informativne izračune HZMO-a i mirovinskih osiguravajućih društava – HRMOD i RMOD

 • Na informativnom izračunu ponuđene su opcije A – mirovina samo iz I. stupa međugeneracijske solidarnosti, i B – kombinirana mirovina iz I. I II. stupa, s time da je korisniku odmah naznačeno ostvaruje li pravo na jednokratnu isplatu od 15% te koliko ona iznosi

 • Ako korisnik odabere opciju A, njegova ušteđena sredstva iz II. stupa prebacuju se u državni proračun kao da nije ni štedio u II. stupu

 • Ako odabere opciju B, tj. kombiniranu mirovinu, tada čeka Rješenje o mirovini koje donosi HZMO, nakon čega se još jednom vraća na šalter REGOS-a odabrati MOD s kojim želi ugovoriti isplatu mirovine iz II. stupa

 • odluku o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva može promijeniti u roku od 15 dana od dana prve prijave REGOS-u, a istekom navedenog roka, izbor mirovinskog osiguravajućeg društva ne može promijeniti niti opozvati

Isplata dobrovoljne mirovine iz tIII stupa može se ugovoriti:

 • sa 55 godina za privremeni oblik mirovine, odnosno sa 50 godina za članove koji su ugovorili mirovinsku štednju prije 1.1.2019. godine

 • sa 60 godina za doživotni oblik mirovine, odnosno sa 50 godina za članove koji su ugovorili mirovinsku štednju prije 1.1.2019. godine

Sredstva sa računa u dobrovoljnom mirovinskom fondu u kojem ste štedjeli doznačuje se na račun odabranog mirovinskog osiguravajućeg društva, među kojima možete odabrati HRMOD, nakon čega sklapate Ugovor o mirovini.

Koje su prednosti odabira kombinirane mirovine, tj. ako se odlučimo primati mirovinu iz oba stupa, umjesto samo iz prvog?

 • ugovaranjem obvezne starosne odnosno prijevremene starosne mirovine iz drugog stupa stječete mogućnost odabira djelomične jednokratne isplate od 15%, ako ostvarujete to pravo

 • mirovina iz drugog stupa je doživotna i nasljediva, mogućnost osiguranja dragih osoba kroz ugovaranje razdoblja tijekom kojeg se mirovina može nasljeđivati (od 5 do 30 godina)

Koje sve vrste mirovina ima u ponudi HRMOD? Kako će budući umirovljenik znati što je za njega najpovoljnije?

 • HRMOD isplaćuje mirovine iz drugog i trećeg stupa

 • Mirovina iz drugog stupa je doživotna, a vrsta mirovine određena je Rješenjem koje izdaje HZMOa i može biti starosna/prijevremena starosna, invalidska ili obiteljska

 • U ponudi obveznih mirovina nalaze se pojedinačna mirovina i zajednička mirovina, uz mogućnost odabira zajamčenog razdoblja, odnosno razdoblja tijekom kojeg je moguće mirovinu nasljeđivati (od 5 do 30 godina); važno je naglasiti da je mirovina za korisnika doživotna

 • Mirovina iz trećeg stupa može biti doživotna ili privremena

 • Kod doživotnih mirovina moguće je odabrati nasljeđivanje mirovine od 5 do 30 godina, a kod privremenih korisnik bira razdoblje isplate (od 5 do 30 godina), a sredstva su naravno nasljediva

 • pri odluci što je za nekog povoljnije, korisnik treba promatrati svoju osobnu životnu situaciju: želi li osigurati nekoga od svojih najmilijih, želi li iskoristiti pravo na jednokratnu isplatu iz drugog stupa…. – najpovoljnije ne znači samo najpovoljnije u smislu izračuna, nego treba uzeti u obzir i druge okolnosti koje su nam ponaosob važni

Zašto odabrati HRMOD?

 • Budući korisnici mirovina u trenutku odlaska u mirovinu donose dvije važne odluke – prva se odnosi na izbor povoljnije mirovine kada korisnik odlučuje hoće li primati mirovinu samo iz prvog stupa ili će primati kombiniranu mirovinu; odabir kombinirane mirovine za korisnika znači da mora donijeti i drugu odluku, a to je izbor mirovinskog osiguravajućeg društva koje će mu doživotno isplaćivati mirovinu. HRMOD kao pouzdano i inovativno društvo želi biti partner s kojim budući umirovljenici mogu otvoreno komunicirati o svim pitanjima vezanima uz mirovinu jer donošenjem dobrih odluka sada, utječemo na bolju budućnost kasnije.

Cijeli razgovor s gospođom Blaženkom Križanac, članicom Uprave Hrvatskog mirovinskog osiguravajućeg društva, možete pogledati na linku Drugačije televizije:

https://youtu.be/O4Csr5lS0mI