Za sve vrste lječenja

685

I Hrvati će moći birati liječnika u Europi. Europski parlament odlučio je da će od konca 2012. ili početka 2013. građani Europske unije moći slobodno birati liječnika i bolnicu u kojoj će se liječiti. Oni koji pružaju usluge morat će se potruditi da zadrže pacijente.

Trenutačno se samo svaki stoti pacijent s područja EU liječi izvan svoje zemlje. No, pravo liječenja bilo gdje unutadrr EU, i to ne samo u hitnim slučajevima i ne samo ambulantno, nego i stacionarno u bolnici koju odaberu, moći će od 2013. godine. To je odlučio Europski parlament 19. siječnja 2011., piše Deutsche Welle.

“Profitirat će prije svega pacijenti koji su na nekoj listi čekanja. Zatim se radi o pacijentima koji se iz privatnih razloga žele liječiti u inozemstvu, primjerice jer im djeca žive u inozemstvu. Osim toga, profitirati mogu pacijenti koji žive blizu granice i, što je osobito važno, pacijenti s rijetkim bolestima”, rekao kršćanski demokrat Peter Liese, zastupnik u Europskom parlamentu.

Ipak ostaje novčana granica

Ove odredbe trebale bi stupiti na snagu od kraja 2012. ili početka 2013. godine. No, iako će zdravstvena osiguranja morati snositi troškove liječenja u inozemstvu, to će biti samo do visine troškova koji bi nastali da se pacijent liječio u svojoj domovini.

U slučaju posebno skupih liječenja zemlje članice mogu zahtijevati da pacijent prije liječenja donese potvrdu svoga osiguranja da će snositi troškove. U određenim situacijama izdavanje te potvrde se može i odbiti. Liberalni zastupnik Hloger Kramer smatra da nove odredbe ostavljaju mogućnost za previše iznimaka, pa strahuje da će pacijenti morati sa zdravstvenim osiguranjima voditi dugu birokratsku bitku.

Ipak, oni koji pružaju usluge morat će se potruditi da zadrže pacijente. Inače će njihov novac biti doznačen u inozemstvo, smatraju u parlamentu EU. piše