Pučke kuhinje

793

Pučke kuhinje trenutačno koristi 4118 građana. U Zagrebu imamo pučke kuhinje na sljedećim adresama u:

1. Cerskoj 3 u Dubravi

2. Alfirevićevoj 6 na Volovčici,

a još neko vrijeme u funkciji će biti i kuhinja u Branimirovoj.

Pučka kuhinja u Branimirovoj ulici uskoro će dobiti blagovaonicu za umirovljenike jer je u planu renoviranje objekta.