Pomoć putem telefona

754

Organiziranje pomoći starijim i invalidnim osobama putem telefona i socijalnog uređaja. Starijim i invalidnim osobama, priključujemo u njihovom stanu socijalni uređaj (aparat poput telefona), a u dojavnom centru osiguravamo 24 – satno dežurstvo. Operater prima alarm kojeg preko daljinske tipke upućuje korisnik ako se nalazi u nezgodi, a sam si ne može pozvati pomoć. Daljinsku tipku korisnici nose na ruci kao sat ili kao lančić oko vrata. Telefon:  01/2346-126