Predstavljen sustav suzbijanja prijevara u korištenju sredstava EU-a

793

Do danas je Samostalnom odjelu za suzbijanje nepravilnosti i prijevara vezanih uz korištenje europskih sredstava prijavljeno 50 slučajeva nepravilnosti, od nepoštivanja rokova, neprihvatljivih troškova, nepoštivanja propisa, nedostatka dokumentacije do povrede pravila vezanih uz javnu nabavu i neizvršenih aktivnosti.

Hrvatska kao kandidat za članstvo u Europskoj uniji i korisnik sredstava iz europskih pretpristupnih programa ima obvezu osigurati zaštitu financijskih interesa EU-a, istaknuto je danas u Ministarstvu financija na prezentaciji teme suzbijanja prijevara u EU fondovima predstavnicima medija.

Hrvatska je u tu svrhu 2008. osnovala AFCOS sustav za suzbijanje nepravilnosti i prijevara, mrežu tijela koja koriste i upravljaju sredstvima pomoći EU-a te mrežu tijela koja se bave suzbijanjem prijevara i korupcije. Koordinativnu ulogu među tijelima unutar AFCOS sustava ima Samostalni odjel za suzbijanje nepravilnosti i prijevara pri Ministarstvu financija, koji neposredno surađuje s OLAF-om – Europskim uredom za borbu protiv prijevara, rečeno je na predstavljanju.

Do danas je Samostalnom odjelu za suzbijanje nepravilnosti i prijevara vezanih uz korištenje europskih sredstava prijavljeno 50 slučajeva nepravilnosti, od nepoštivanja rokova, neprihvatljivih troškova, nepoštivanja propisa, nedostatka dokumentacije do povrede pravila vezanih uz javnu nabavu i neizvršenih aktivnosti. U dva slučaja čak su podignute kaznene prijave.

Koliko je važno suzbijanje prijevara pokazuje i podatak da je OLAF u deset godina rada primio 7.000 prijava, što je dovelo do otvaranja više od 3.000 istražnih postupaka te do povrata preko milijardu eura u europsku blagajnu.

Kako je istaknuto na predstavljanju, svatko tko primijeti nepravilnosti može to prijaviti odjelu Ministarstva financija putem bilo kojeg sredstava komuniciranja, usmeno ili pisano, formalno ili neformalno, te također anonimno. piše