Razlog za zaboravnost je možda ukrvi

736

Neke osobe su zaboravnije od svojih vršnjaka, ne sjećaju se da li su obavile neku određenu radnju, zaključale vrata nakon izlaska iz stana, isključili svjetlo itd. Naučnici Univerziteta u Münsteru u Njemačkoj su u studiji sa 447 osoba prosječne starosti od 63 godina pokušali objasniti detalje zaboravnosti.

Osobe čiji su rezultati analizirani u studiji nisu imali neurološke bolesti u prošlosti, kao što su moždani udar ili dijagnosticirana demencija.
Razlog za zaboravnost može ležati u određenom proteinu koji se nalazi u krvi.
Problemi sa koordiniranim razmišljanjem su povezani sa relativno velikom količinom takozvanog C- reaktivnog proteina (CRP) u krvi i odgovarajućim promjenama nerava u mozgu. Znači: što je CRP količina u krvi veća, to je i zaboravnost izraženija.

Još uvijek nije jasno, da li je protein odgovoran za zaboravnost ili samo ukazuje na postojanje iste.
Količina C- reaktivnog proteina se može smanjiti lijekovima kao što su na primjer Aspirin, ali i tjelesnom aktivnosti i smanjivanjem tjelesne težine.
Da li CRP smanjivanje dovodi do poboljšanja kognitivinh mogućnosti, moraju pokazati buduća istraživanja.