Starosna i prijevremena starosna mirovina

797

UVJETI

Da bi osiguranik mogao ostvariti pravo na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

uvjet starosti

uvjet staža.

Pravo na starosnu mirovinu stječe osiguranik kada navrši 65 godina (muškarac) odnosno 60 (žena) godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža (čl. 30. ZOMO).Pravo na starosnu mirovinu ima osiguranik zaposlen s nepunim radnim vremenom kada navrši 65 godina života (muškarac), odnosno 60 godina života (žena) i ako provede 15 godina u osiguranju» (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju «Narodne novine» 117/03 – koji je stupio na snagu 23. srpnja 2003.).

Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu stječe osiguranik kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža (muškarac), odnosno 55 godina života i 30 godina mirovinskog staža (žena) (čl. 31. ZOMO).

Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu ima i osiguranik zaposlen s nepunim radnim vremenom kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža (muškarac) , odnosno 55 godina života i 30 godina mirovinskog staža (žena) , jer se za ispunjenje uvjeta staža za priznanje prava na mirovinu , razdoblje provedeno u zaposlenju s nepunim radnim vremenom smatra razdobljem provedenim u zaposlenju s punim radnim vremenom .
Visina mirovine određuje se prema navršenom mirovinskom stažu , a ne prema razdoblju provedenom u zaposlenju s nepunim radnim vremenom ( čl . 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju «Narodne novine» , broj 35/08.-koji se primjenjuje od 28. ožujka 2008.).

Pravo na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu osiguranik stječe od dana kada su ispunjeni uvjeti za mirovinu, s tim što se to pravo može ostvariti tek nakon prestanka osiguranja (zaposlenje, obavljanje obrtničke ili poljoprivredne djelatnosti i dr.).

U slučaju kada zahtjev za starosnom i prijevremenom starosnom mirovinom podnese nezaposlena osoba, odnosno osoba koja nije u osiguranju , tada ona ima pravo na ona ima pravo na mirovinu od prvog idućeg dana nakon prestanka radnog odnosa, ako je zahtjev podnesen u roku od šest mjeseci  od prestanka osiguranja. ako je zahtjev podnesen nakon isteka navedenog roka, osiguranik ima pravo na mirovinu od prvog dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za šest mjeseci unatrag.

Staž osiguranja s povećanim trajanjem (‘beneficirani staž’)

Određene skupine osiguranika ostvaruju prava iz obveznoga mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti prema posebnom zakonu. To se odnosi na tri skupine osiguranika:

– koji rade na osobito teškim  i za zdravlje  i radnu sposobnost štetnim radnim mjestima

– kojima nakon određenih godina života zbog naravi i težine posla fiziološke funkcije organizma opadaju u toj mjeri da onemogućavaju daljnje uspješno obavljanje tog posla (npr. baletni plesači, operni pjevači, plesači, dimnjačari)

– slijepe osobe, osobe oboljele od  distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih  bolesti, oboljeli od paraplegije, cerebralne i dječje paralize, multipleks skleroze, reumatoidnog artritisa, gluhe osobe te osobe kod kojih postoji funkcionalni poremećaj zbog kojeg se ne mogu samostalno kretati bez upotrebe invalidskih kolica.

Tim se osiguranicima razdoblje provedeno u zaposlenju na navedenim radnim mjestima, odnosno u navedenom svojstvu računa u staž osiguranja s povećanim trajanjem, te im se dobna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu snižava razmjerno stupnju povećanja staža i dužini staža osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem.

Prijelazno razdoblje s povoljnijim uvjetima  – završilo 2007.

ZOMO-om je bilo predviđeno prijelazno razdoblje od 9 godina (od 1999. do 2007. godine) u kojem se pravo na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu moglo steći pod povoljnijim uvjetima.

Od 2008. godine pravo na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu može se steći samo pod gore navedenim uvjetima.

POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA

Postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva nadležnoj područnoj službi Zavoda.

Zahtjev za priznanje prava na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu može se podnijeti najranije dva mjeseca prije prestanka osiguranja.