TRAŽIM posao

1154

ArhivaTRAŽIM:

Pravnik u penziji traži posao od 4 h dnevno ili tjedno. Može i za Udruge ili druge male firme

koje samo povremeno trebaju pravničke usluge. Upite molimo poslati na e-mail: info@dugzivot.com