Čuvanje oporuke

796

Oporučitelj može svoju oporuku:

  1. Sam čuvati ili
  2. Povjeriti je na čuvanje drugoj fizičkoj ili pravoj osobi

ODNOS RANIJE I KASNIJE  OPORUKE

Ukoliko se kasnijom oporukom izričito ne opozove ranija oporuka, odredbe ranije oporuke ostaju na snazi ako nisu u suprotnosti s odredbama kasnije. Ako je oporučitelj opozvao kasniju oporuku, ranija oporuka ponovo dobiva snagu.

 UPISNIK OPORUKA

  1. Činjenica da je neka oporuka sastavljena, pohranjena, te proglašena evidentira se u Hrvatskom upisniku oporuka.
  2. Upisnik oporuka vodi Javnobilježnička komora.

Upisnik oporuka javni je upisnik iz kojega se podaci ne mogu prije oporučiteljeve smrti nikome staviti na raspolaganje, osim oporučitelju ili osobi koju je on za to posebno ovlastio.

Činjenica da oporuka nije evidentirana u Upisniku oporuka, ne šteti njenoj valjanosti.