Zahtjev za pomoć i njegu

942

Unificirani obrazac zahtjeva za pomoć i njegu Unificiran obrazac izrađen od strane Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u suradnji s domovima za starije i nemoćne osobe kojima je osnivač Grad Zagreb.

ZAHTJEV ZA POMOĆ I NJEGU  

  Pomoć i njega u kući

                    1.      organiziranje prehrane

                    2.      obavljanje kućnih poslova 

                    3.      održavanje osobne higijene

                   4.      zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

Preuzimanje obrazca