Brinula bih o starijoj osobi

817

Arhiva

Uzdržavala bi starije osobe u zamjenu za smještaj. Trenutno bez posla a 1.4.2012. moram iseliti sa obitelji iz stana. Dragica Miočević

E-mail adresa: dmiocevic@hotmail.com

Tel: 099/7974 273