Deklaracija o pravima starijih osoba

897

Deklaracija o osnovnim i neotuđivim pravima starijih osoba jednoglasno je usvojena na Skupštini Stranke umirovljenika (SU), održanoj u Samoboru 21. kolovoza 2010. godine.

Za veća slova kliknite na tekst Deklaracije.

Dekl