Šetnja smanjuje riz od moždanog udara

805

Redovita šetnja značajno smanjuje rizik od moždanog udara kod ženske populacije. One koje su hodale žustrim korakom imale su 37 posto manje šanse za bilo koji tip udara, te 68 posto manje šanse od hemoragičnog udara. Analizom podataka o 39.315 žena prosječne starosti 54 godine, 12 godina nakon prvotne studije, uočeno je da je njih 473 imalo ishemični udar, a 102 hemoragični udar. Žene koje su slobodno vrijeme provodile u fizičkim aktivnostima imale su 17 posto manje šanse za bilo koji tip udara, od žena koje se uopće nisu kretale.
Žene koje su hodale žustrim korakom imale su 37 posto manje šanse za bilo koji tip udara, te 68 posto manje šanse od hemoragičnog udara. One koje su hodale dva ili više sati tjedno imale su 30 posto manji rizik od bilo kojeg tipa udara, i 57 posto manje šanse od hemoragičnog udara. Ispitanice koje su hodale žustrim korakom imale su 25 posto manje šanse za ishemični udar. Fizička aktivnost, uključujući redovitu šetnju važan je faktor, za prevenciju udara, na koji možemo utjecati. Osobe koje redovito vježbaju imaju bolje kardiovaskularno zdravlje i manji rizik od kardiovaskularnih bolesti.
Odraslima je potrebno barem 150 minuta umjerene aktivnosti tjedno, ili 75 minuta intenzivne aktivnosti. piše