Nacionalni index sreće

839

Tko u svijetu mjeri sreću

•Human Development Index (HDI) Ujedinjenih nacija bilježi samo tri varijable: dohodak, životnu dob i obrazovanje

•Gross National Happiness imaju samo dvije države: Kanada i himalajska kraljevina Butan Svjetska baza sreće

 postoji na Sveučilištu u Roterdamu, Nizozemska

•Prosperity Index Legatum Instituta, američkog think-tanka

više  http://www.bankamagazine.hr/LinkClick.aspx?fileticket=0NFid%2fE362Q%3d&tabid=370