Saznajte svoja prava

779

Režijski troškovi idu u zastaru nakon godinu dana. Mnogi građani Lijepe naše ne znaju svoja prava kad su u pitanju ovršni prijedlozi zbog režijskih dugova.

glava_i_knjigaNaime troškovi struje, grijanja, plina, vode, čistoće, dimnjačarskih usluga, TV-pristojbe, tražbine pošte, telegrafa i telefona zastarijevaju u roku od godine dana! Primjerice ukoliko niste platili dug za telefonski račun iz 2007. godine, a ovršni prijedlog ste dobili nakon više od godine dana od datuma dospijeća računa, ovršni prijedlog ne važi! Ako ste nešto trebali platiti npr. 15. ožujka 2010. godine, mogu vas preko javnog bilježnika utužiti najkasnije do 15. ožujka 2011. godine, a učine li to 16. ožujka 2011. godine – zakasnili su.
Dakle plaćanja duga bit ćete pošteđeni samo ako pravna služba tvrtke kojoj dugujete novac ‘zakasni’ s pokretanjem ovršnog postupka.
Dobijete li ovršni prijedlog, u roku od osam dana imate pravo prigovora, ali onomu tko je ovršni prijedlog poslao – dakle javnobilježničkom uredu, a ne davatelju usluge.
“Ovršni se prijedlog radi na temelju vjerodostojne poslovne isprave koju nitko ne provjerava posebno ako ne uložite prigovor”, napominje Tomislav Lončar, tajnik Hrvatske udruge za zaštitu potrošača. Napominje, ipak, kako potrošačke udruge savjetuju da se računi čuvaju barem tri godine, a plaćaju li se internetom, dobro je isprintati ili snimiti uplate. Postupanja u ovim slučajevima propisuje Zakon o zaštiti potrošača, čl. 24, i Zakon o obveznim odnosima, čl. 232. piše