Sjećate li se poručnika Columba ?

647

ColumboPoznat po ulozi policijskog poručnika Columba, danas 81-godišnji i senilni Peter Falk osuđen je na boravak među četiri zida obiteljske kuće. Zbog teškog zdravstvenog stanja, odnono Alzheimerove bolesti, potreban mu je stalni nadzor, a o njemu najviše brine pokćerka Catherine. U svibnju 2009. godine glumcu je dijagnosticirana Alzheimerova bolest.