Sredstva iz EU fondova

821

Hrvatska, zbog inertnosti, gubi dvije milijarde eura od EU? Europska Unija pripremila je za Hrvatsku u prve dvije godine članstva 3,5 milijardi eura, hoćemo li to znati iskoristiti?

ZAGREB – Hrvatskoj će, kada postane članica EU, u prve dvije godine članstva, odnosno 2012. i 2013., na raspolaganju biti 3,5 milijardi eura iz europskih fondova. Predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pregovora Vesna Pusić upozorava kako je zadnji trenutak da počnemo s pripremama za povlačenje tog novca. Šef saborskog Odbora za europske integracije, SDP-ovac Neven Mimica, procjenjuje, pak, da uza sve napore koje ćemo uložiti, možemo biti sretni ako iz europskih fondova u prvoj godini članstva izvučemo polovicu rezerviranog novca, odnosno 650 milijuna eura. Prema nekim izvorima iz Vlade, procjene o iskoristivosti europskog novca još su manje opstimistične i govore kako ćemo od 3,5 milijardi u dvije godine uspjeti izvući samo 700 milijuna eura. Čak i u slučaju da uspijemo po svakoj godini izvući 650 milijuna eura, kako procjenjuje Mimica, to i dalje znači da ćemo izgubiti barem dvije milijarde eura iz EU.

Tko je odgovoran?

S pripremama za povlačenje novca iz fondova EU kada postanemo članica u debeloj smo vremenskoj stisci. Osim toga da nismo osposobljeni za potpuno korištenje tog novca pokazuju i podaci o iskoristivosti pretpristupnih fondova. Tu itekako šepamo, pogotovo u SAPARD-u koji smo iskoristili tek 62 posto. Ako lani nismo uspjeli realizirati 150 milijuna eura koji su nam bili na raspolaganju, teško da ćemo 2012. moći povući deset puta više novca – objašnjava Mimica.

Na našu lošu iskoristivost europskog novca te nedovoljnu pripremljenost za nove fondove stalno nas upozoravaju i iz EU. Veleposlanik Europske Unije u Hrvatskoj Paul Vandoren nedavno je i javno priznao kako je neke članove Vlade upozorio da Hrvatska premalo koristi europske fondove.

Kad postanete članica, kvantiteta fondova povećat će se i nužno je imati potrebnu infrastrukturu, što sada nije slučaj. Dobre projekte već sada treba početi pripremati jer ako do toga ne dođe, moglo bi se dogoditi da Hrvatska ne izvuče dovoljnu korist iz tih fondova – izjavio je nedavno Vandoren u jednom intervjuu.

Za pripremu najvećih projekata zadužena je Vlada, a manji su projekti u nadležnosti pojedinih ministarstava i javnih poduzeća.

Četiri ključna resora

SDP-ovac Daniel Mondekar, koji se bavi upravo europskim fondovima, otkriva kako je Vlada od Europske komisije prije mjesec dana dobila pismo upozorenja zbog loše iskorištenosti pojedinih fondova, prvenstveno SAPARD-a i IPARD-a.

Na to da se što hitnije moramo početi pripremati za situaciju kada će nam kao članici EU na raspolaganju biti 3,5 milijarde eura upozorava i Vesna Pusić, koja zagovara projekt 100 plus 100, odnosno sto ljudi za sto projekata.

piše