Tako bi trebalo

700

profAkademik Eugen Pusić,  preminu u 95. godini (20. rujna 2010.).

U svojoj 94-oj godini života je rekao:

„Nikad nisam imao osjećaj da starim već uvijek da rastem.“