Usluge pomoći u vašoj kući

758

Ove ustanove možete kontaktirati radi dogovora o mogućnosti pružanja usluge

pomoći u vašoj kući ako imate stariju osobu, a radite i ne možete preko dana

stići obaviti svu skrb koju je potrebno pružiti staroj osobi koja je vezan za kuću.

www.obiteljskidom.com

www.sestramaca.hr

www.mirin-dvor.hr