Dopunsko zdravstveno osiguranje

990

Reformom zdravstva, provedenom 2008. godine građani mogu zatražiti dopunsko zdravstveno osiguranje kao jedan od oblika dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, a koje pružaju privatne osiguravateljske kuće te Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Polica dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a pokriva participacije za određene zdravstvene usluge, koje se bez dopunskog osiguranja moraju platiti. Dakle, radnik ovisno o iznosu plaće mjesečno treba platiti 80,00 ili 130,00 kuna, a umirovljenik 50,00 ili 80,00 kuna osim ako pripada u kategorije koje su oslobođene plaćanja participacije. To je još jedan trošak koji radnik, ukoliko želi imati dopunsko osiguranje, mora dati od svoje plaće.