Za kad ti to treba?

1417

Draga moja,

znaš li ti kako se ja zovem?

A za kad ti to treba?

https://dugzivot.com/wp-content/uploads/babuške.jpg