Počinje podnošenje zahtjeva za nacionalnu nakdnadu za starije osobe

813

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje od utorka, 15. prosinca 2020., počet će zaprimati zahtjeve za priznanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe.

Zahtjevi će se moći predati osobno u područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani.

Zakonom o nacionalnoj naknadi za starije osobe (NN broj 62/20), koji stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine, osiguravaju se novčana primanja za hrvatske državljane starije od 65 godina života koji nisu osigurali prihod za starost i ne ostvaruju pravo na mirovinu.

Nacionalna naknada za starije osobe iznosi 800,00 kuna mjesečno.


Tko može ostvariti pravo na nacionalnu mirovinu?


Osnovni uvjet za ostvarenje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe da ga može ostvariti 
hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

Pored ovog uvjeta potrebno je ispuniti i ostale zakonom propisane uvjete, a to su:

  • da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju

  • da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi utvrđeni iznos nacionalne naknade za starije osobe od 800,00 kn

  • da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi

  • da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi

  • da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja.

Iznimno, korisnik prava na mirovinu i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na njegov zahtjev obustavi isplata mirovine, odnosno utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Tiskanica zahtjeva za nacionalnu naknadu za starije osobe može se, od 15. prosinca, preuzeti na internetskim stranicama HZMO-a, u sustavu e-Građani ili kupiti u prodavaonicama Narodnih novina.  piše Mira Čokić