Sve se može kad se hoće

659

euKako od EU bespovratno izvući četiri milijuna kuna? Općina Dicmo nedavno je dobila 4 milijuna kuna nepovratnih sredstava iz pretpristupnih fondova EU-a, a novac će iskoristiti kako bi financirali izgradnju kanalizacije za fekalne i oborinske vode u istočnom dijelu Radne zone.

Novac su u općini Dicmo dobili kroz IPARD program, a pomoć pri pisanju projekta potražili su od stručnjaka.
“Nevični administrativnoj proceduri za apliciranje prema fondovima Europske unije, za stručnu pomoć zamolili smo Agenciju za razvoj radne zone u Varaždinu. Oni su nas vodili, a ja sam sa svojim suradnicima napravio sve što su tražili… Ne znam kada bismo izgradili kanalizacijski sustav unutar istočnog dijela naše Radne zone da nismo dobili ovaj novac”, kaže općinski načelnik Dicma Joško Silić.
Iznos koji su dobili od EU predstavlja 75 posto ukupno potrebnih sredstava za izgradnju kanalizacije za fekalne i oborinske vode u istočnom dijelu Radne zone, piše Slobodna Dalmacija. piše