Zakon o mirovinskom osiguranju

734

U službenom listu Republike Hrvatske – Narodnim novinama, broj 130.  od 22. studenoga 2010. objavljen je pročišćen tekst Zakona o mirovinskom osiguranju, koji stupa na snagu 01. studenoga 2010. godine.

Na temelju svoje nadležnosti iz članka 59. Poslovnika Hrvatskoga sabora i zaključka Hrvatskog sabora od 22. listopada 2010. godine, klasa: 140-01/10-01/02, urbroj: 6511-10-16, Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora na 105. sjednici održanoj 9. studenoga 2010. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Zakona o mirovinskom osiguranju.
Pročišćeni tekst Zakona o mirovinskom osiguranju obuhvaća Zakon o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 102/98) te njegove izmjene i dopune objavljene u »Narodnim novinama«, br. 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04, 92/05, 79/07, 35/08, i 121/10 u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.