Zemlja gdje je sreća propisana Ustavom

1125Ako pitate “New York Times” i magazin “Afar”, Butan je zemlja koju ove godine treba da posjetite. Nakon toga, turizmu su pristupili tako da se promovišu kao “ekskluzivna destinacija” koja nudi skupe usluge za mali broj turista. To znači da Butan možete posjetiti samo putem licenciranih agencija, a turistički aranžmani, u zavisnosti od toga šta podrazmijevaju, koštaju između 200 i 250 dolara dnevno.
Butan je jedina zemlja na svijetu u kojoj je vlast uvjerena da je sreća najvažniji cilj kojem teži cijelo stanovništvo. Koliko im je to važno, govori podatak da je pravo na sreću upisano u član 9 njihovog ustava.
I tu nije kraj lijepim pričama iz Butana – naime, dio novca koji u kasu pristiže od turizma, vlada Butana ulaže u zdravstvenu njegu, besplatno školstvo i izgradnju infrastrukture.
Njihov zakon brani ubijanje životinja tako da su većina stanovnika vegetarijanci. Također je zabranjen uvoz pesticida što znači da poljoprivredni proizvodi uopće ne sadrže štetne sastojke.
Još jedan zanimljiv aspekt života u Butanu je da se šume ne sijeku – stanovništvo se uvijek trudi posaditi što više stabala. Središnji i južni dijelovi zemlje uopće nisu urbanizirani – ta područja su u principu veliki prirodni rezervati s bogatom florom i faunom.  U posljednjih 20 godina životni vijek u Butanu je udvostručen, a skoro sva djeca u ovoj ne tako bogatoj zemlji idu u školu.