Muj kalanko

674

U sklopu radionice “Pop Ship” nastala je i ova pjesmica koja šarmantno pokazuje bogatstvo komiškog dijalekta. 

Nonoti su źnali

Kako bi se kalankoti leśto lavurali

 Mlacić vaźme,

brokvu tuce,

a sve pito hoce to plivot

Pinelom pituroje, (maźe) boje mora

Kalankotu jidra śpojit mora 

Śal śu sitnice- nono muj govori,

A mater me śkulu mori

 

Śal je oparćon, moren ga pustit u široko more

Pok nek tamo nojde kumpanje dobre 

JAN ŽITKO

Osnovna škola Komiža, 11.g.

(Oko jezika malo pomogli Jakov Kunjiš i Vinko Kalinić)

 

Pojašnjenje riječi:

muj – moj, nono – djed, lešto – brzo, lavorat – raditi

mlacić – čekić, vazest – uzeti, brokva – čavao, tuć – tući

pinel – kist, piturovat – bojiti, jidra – jedra, sal – sada

oparćon – spreman, pok – pa, noć – naći

kumponj – prijatelj